• Remembering Tarore

Freedom Prayer

Freedom Prayer

There is hope in this life. There is purpose in this life.

There is peace to be found in this life.

Please feel free to pray this prayer:

 

E te mātātuhi o te awatea o te pö

Torohia töu ringa kaha.

Kia hikinga öku whatu

Kia kite au, öu menemene.

 

E tuohu au, i mua i töu kanohi

Kia wetewetehia äku nei hë katoa.

Mai muri, inäianei me mua

Taku Ariki, Ïhu Karaiti.

 

Horoia, hurihanga kia whaiwhai haere

öku hikoitanga, me öku tapuae

I öu whakatakotoranga.

 

Hireretia, mirimirihia taku wairua

Kia tïaho mai töu arohanui me töu Hari koa.

Tukuna au, tënei ïnoi

I roto te ingoa o töku Ariki

A Ïhu Karaiti

Ämine

_________________________________________________________

 

Author/Creator of the seen and the unseen

Stretch your mighty hand

Lifting my eyes

That I may witness your smile on me.

 

I bow before you

And totally surrender all past,

present and future wrongs to you

My Lord Jesus Christ.

 

 

Cleanse me, I now tread a pathway

That takes me in the opposite direction.

I now pursue your sacred plans.

Shower and caress my spirit

That your grace and joy may shine through me

In the name of my Lord Jesus Christ

Amen.

Make a Donation
If you would like to donate please contact mail@tarorestory.org.nz
Become A volunteer
  • Contact us if you, your church or local community group would like to get involved in this project or distributing books.